Barrett i rak


Nowotwór pojawia się, kiedy nieprawidłowe komórki zawarte w przełyku Barrett'a wykazują gwałtowny, niekontrolowany wzrost oraz przenikają do głębszych warstw nabłonka przełyku. Nazywa się to rakiem przełyku lub gruczolakorakiem przełyku (EAC). Nowotwór może się także rozprzestrzeniać poza przełyk.

Pacjenci w pierwszym stadium przełyku Barrett'a (metaplazja jelitowa) mają łączne ryzyko progresji do dysplazji wysokiego stopnia lub raka na poziomie 1.4% rocznie ("dysplazja" odnosi się do nieprawidłowości tkanki lub komórek, które powodują, że staje się podobna do nowotworu i zdezorganizowana). Choć występuje dość rzadko, rak przełyku jest najbardziej gwałtownie rosnącym nowotworem w Stanach Zjednoczonych. Często jest nieuleczalny, gdyż zostaje wykryty w późnym stadium.

Diagnoza

Roczny % ryzyka

Czteroletni % ryzyka

Metaplazja jelitowa postępująca do dysplazji niskiego stopnia 4.3% 16.1%
Metaplazja jelitowa postępująca do dysplazji wysokiego stopnia 0.9% 3.6%
Metaplazja jelitowa postępująca do raka przełyku 0.5% 2.0%

Dane uzyskane z Sharma.P, Falk GW, Weston AP, et al. Dysplazja i rak w dużym badaniu międzyośrodkowym pacjentów z przełykiem Barrett'a. Clin Gastroenterol Hepatol 2006; 4:566-572.

Fakty:

  • Od 1975 do 2001 roku, częstotliwość występowania raka przełyku wzrosła w Stanach Zjednoczonych około sześciokrotnie; od 4 przypadków na milion osób do 23. Jednocześnie, odsetek przypadków śmiertelnych raka przełyku wzrósł siedmiokrotnie, od 2 zgonów na milion osób do 15.
  • Pacjenci z przełykiem Barrett'a posiadają ryzyko rozwoju raka przełyku od 30 do 125 razy wyższe niż pacjenci nie cierpiący na tę chorobę.
  • Amerykańskie Stowarzyszenie Raka szacuje, że w roku 2009 zdiagnozowano około 16,470 nowych przypadków raka przełyku.
  • Nawet przy agresywnej terapii, 5-cio letni odsetek przeżywalności EAC wynosi jedynie 17%.

Rodzaje przełyku Barrett'a

Istnieją trzy rodzaje przełyku Barrett'a. Są to, od najmniej poważnego (IM) do najbardziej poważnego (HGD IM):

Rodzaj

 

Metaplazja jelitowa (IM)

Normalna wyściółka przełyku uległa wielokrotnemu urazowi i w końcu została zastąpiona wyściółką jelitową. Tkanka bardziej przypomina czerwoną śluzówkę jelita niż normalną różową śluzówkę przełyku.

Dysplazja niskiego stopnia (LGD)

Przy akumulacji urazów i zmian genetycznych, śluzówka IM staje się zniekształcona architektonicznie. Przy IM komórki są większe, a utkanie jest nieprawidłowe..

Dysplazja wysokiego stopnia (HGD)

W miarę jak uraz i zmiany genetyczne postępują, komórki te są bardzo zdezorganizowane, duże i wielowarstwowe. Jest to pokrewne nowotworowi w ten sposób, że jest ograniczone do cienkiej wyściółki przełyku i z tego powodu stanowi najbardziej poważną formę Barrett'a.


"Dysplazja" odnosi się do nieprawidłowości tkanki lub komórki, które stają się bardziej rakowe i nie zorganizowane. Obecność dysplazji może podnosić ryzyko nowotworu, lecz nie uważa się jej za nowotwór.

Pozostawiony nieleczony

Jeśli miałeś objawy refluksu kwasu przez czas dłuższy niż 6 miesięcy, objawy pojawiają się trzy razy w tygodniu lub częściej bądź objawy nie słabną po podaniu leków antyrefluksowych, powinieneś skonsultować się z lekarzem.

Pozostawiony nieleczony, refluks kwasu może prowadzić do rozwoju komórek przednowotworowych. U niewielkiego procenta pacjentów, może to skutkować zagrażającym życiu nowotworem przełyku (gruczolakorak przełyku lub EAC).